Het Verbond

Collectief van Kunstenaars

Collectief van Kunstenaars Het Verbond bestaat reeds vijf jaar uit een uiteenlopende, wisselende en diverse, groep van creatieve makers die werken aan interdisciplinaire artistieke producties. Het collectief opereert onder een stichting met een onafhankelijk bestuur en focust zich met haar producties op locatietheater-voorstellingen rondom de thema’s; erfgoed, historie, diversiteit en makerschap.
 
Het collectief vervult een positie in het regionale cultuurveld tussen het amateursegment en de professionele kunsten in. Deze positie is weloverwogen met als doel een kruisbestuiving te realiseren tussen beide segmenten. Dit zodat professionele kunstenaars hun makerschap en vakkennis kunnen overdragen en op hun beurt weer kunnen leren van de frisse blik die amateurs vaak op het veld hebben. Hierbij ontstaan er voor beide partijen nieuwe inzichten die de fantasie en verbeelding prikkelen.
 
De afgelopen jaren hebben wij bewezen dat we een onbetwiste kracht hebben als het gaat om het realiseren van podiumkunsten op niet-alledaagse locaties (bijv. Hoe Kom Ik Daarboven?, Geen Dag Zonder Schrijven, Voor de Overlevenden). Locatietheater vraagt om verbinding met de locatie zelf. Dit kan inhoudelijk, bijvoorbeeld in thematiek, of met een focus op de eigenschappen van een locatie zelf, zoals architectuur, geschiedenis of culturele betekenis. Juist de verbinding met de locatie geeft locatietheater meerwaarde. Cultuur in het wild laten zien en zichtbaar maken; daarvoor is locatietheater wat ons betreft de absolute vorm.
 
Wij produceren ieder jaar één grote locatietheater-voorstelling waarbij de de locatie leidend is. Deze productie is gericht op de thema’s: erfgoed, historie, diversiteit en makerschap waarbij raakvlakken met andere sociaal-maatschappelijke thema’s niet uitgesloten zijn. Kernwaarden van dit project zijn: het realiseren van een onderscheidende productie die een artistiek interessant eindproduct kent alsook een inclusieve werkmethode. Daarin denken wij breder dan enkel toneel en vermengen wij volop disciplines, achtergronden, deelnemers en thema's in onze producties om zodoende te komen tot een interdisciplinair eindresultaat waarbij verschillende vormen van cultuur samenkomen. Hierbij gaat het ons om samenwerkingen tussen makers van verschillende disciplines die gezamenlijk werken aan een zelfde voorstelling. In het verleden hebben we vaak gewerkt met beeldende kunstenaars, muzikanten en academici, maar we streven er naar dit interdisciplinaire spectrum nog veel verder uit te breiden. Met de veelzijdigheid die deze werkvorm met zich meebrengt betrachten wij als collectief een even zo veelzijdig publiek aan te spreken en te binden aan onze voorstellingen. Daarnaast zetten we ook in op het niet gangbare theaterpubliek door anders dan het publiek naar de voorstelling te halen, zoveel mogelijk zelf met de voorstelling naar het publiek toe te gaan.
 
Facebook